Diagnoza naszej sytuacji – Andrzej Gwiazda

Wypowiedzi A.Gwiazdy pochodzą z filmu „refleksje smoleńskie”. Nadzwyczaj wnikliwa analiza naszej sytuacji

Podobne