Pisowska prokuratura nie utrudnia.

Dr Stanisław Krajski