Prof. Jakub Polit: Czy władcą Japonii może być chrześcijanin?