Politycy o odwołaniu Edmunda Klicha ze stanowiska szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.