Kardynał Wyszyński 1901-1981

Beata Mackiewicz, Instytut Prymasowski, współautorka publikacji, ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, współautor publikacji, dr Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych IPN, współautor publikacji, dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski

O katolikach świeckich w latach 1956-1989

Spotkanie z cyklu Kościół – Naród – Państwo, czyli niezwykły wiek XX w dziejach Polski. O katolikach świeckich w latach 1956-1989 rozmawiać będą dr hab. Paweł Skibiński i dr Rafał Łatka. Prowadzenie: prof. Jan Żaryn.

Pro Memoria – dzienniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego

W dyskusji udział wzięli: Ks. bp prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej Wydania Pro memoria Prof. dr hab. Antoni Dudek – członek Rady Programowej wydania Pro memoria Dr hab. Paweł Skibiński – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania Pro memoria Ks. dr Andrzej Gałka – redaktor naukowy III tomu Pro memoria Dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej

Trudne początki II Rzeczypospolitej

O problemach odzyskiwania niepodległości i jej utrzymania, wyzwaniach jakie stały przed nowym państwem i tym jak sobie z nimi starano poradzić będzie opowiadał dr hab. Paweł Skibiński

Hiszpanom próbowano wmówić, że bycie Hiszpanem nie ma znaczenia

Prof. Paweł Skibiński u Witolda Gadowskiego w radiu WNET m.in. o głębokim podziale Hiszpanii, który ukazał się po referendum w Katalonii. Jak powiedział Hiszpanom próbowano przez lata wmówić, że nie stanowią oni spójnego państwa. Po kryzysie katalońskim mieszkańcy tamtego kraju inaczej spojrzeli na swoją ojczyznę; stali się bardziej zwarci. Profesor Skibiński krytycznie mówił również o idei europejskiego superpaństwa.

Katolicyzm a nazizm

Dr hab. Paweł Skibiński – Kościół a totalitaryzm Między diabłem a Belzebubem. Katolicyzm a nazizm. Kościół w Polsce międzywojennej wobec totalitaryzmu.