Pro Memoria – dzienniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego

W dyskusji udział wzięli: Ks. bp prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej Wydania Pro memoria Prof. dr hab. Antoni Dudek – członek Rady Programowej wydania Pro memoria Dr hab. Paweł Skibiński – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania Pro memoria Ks. dr Andrzej Gałka – redaktor naukowy III tomu Pro memoria Dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej

Hiszpanom próbowano wmówić, że bycie Hiszpanem nie ma znaczenia

Prof. Paweł Skibiński u Witolda Gadowskiego w radiu WNET m.in. o głębokim podziale Hiszpanii, który ukazał się po referendum w Katalonii. Jak powiedział Hiszpanom próbowano przez lata wmówić, że nie stanowią oni spójnego państwa. Po kryzysie katalońskim mieszkańcy tamtego kraju inaczej spojrzeli na swoją ojczyznę; stali się bardziej zwarci. Profesor Skibiński krytycznie mówił również o idei europejskiego superpaństwa.