Żebrowski o podmianie elit

Celem obu okupantów było wymordowanie polskich elit. Resztki ocalałej inteligencji zlikwidowali komuniści po wojnie. Na ich miejsce wygenerowano nowe elity działające do dziś.

Elity III RP i agentura

Zbigniew Siemiątkowski szczerze o udziale służb w transformacji 1989 i nasyceniu elit III RP agenturą. Barbara Fedyszak-Radziejowska o podmianach elit Piotr Naimski o stanie inteligencji.