Podniosłem rękę na władzę ludową, więc mi tę rękę władza ludowa odrąbie!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o incydencie z byłym ZOMO-wcem Hubertem Czerniakiem, także o „zatajonej ręce” kręcącej grupami internetowych swoich krytyków. Zdecydowanie dr Czerniak nie potrafi za pomocą swoich metod leczyć chorób psychicznych.

Najwyższy czas, żeby doktor Hubert Czerniak przestał być ważnym elementem Konfederacji

Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytanie dotyczące doktora Huberta Czerniaka, który – jak się okazało – w stanie wojennym na ochotnika wstąpił do ZOMO, gdzie dosłużył się stopnia kaprala, a później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasponsorowało mu dokończenie studiów medycznych.