Warto jest znać historię… Na końcu mały bonus od Radosława Patlewicza.

ZOMO to nie były oddziały prewencji.

W nawiązaniu do materiałów o Hubercie Czerniaku:

Postacie współczesne: Hubert Czerniak

Hubert Czerniak – Człowiek z teczki