Zmarłych pogrzebać

Film pokazuje historie ludzi, którzy do dziś zmagają się z wielką traumą.

Młodzi. Ofiary stanu wojennego

O zaangażowaniu w walkę przeciwko zbrodniczej władzy, motywacjach, ale także marzeniach opowiadać będą historycy, psycholog i publicyści

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Tajemnice bezpieki: MSZ PRL jako instytucja przykrycia dla komunistycznych służb specjalnych – konsekwencje tego stanu rzeczy dla prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej III RP w latach 1990–2019

Czołgi na ulicach Gdańska

Film zrealizowany przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w celu upamiętnienia 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

„Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945”, tom II

Opublikowane w tomie II dokumenty przedstawiają w miarę pełny obraz organizacji i działalności Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej w latach 1941–1943, do zerwania przez władze Związku Sowieckiego stosunków dyplomatycznych z rządem Rzeczypospolitej.