Omne trinum perfectum! Trzy ugrupowania opozycyjne są lepsze niż dwa!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o przedwyborczych roszadach na lewicy, w centrum i na tzw. prawicy, także o dylematach związanych z wyborem pani Urszuli von der Leyen na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego.

Obrońcy prawdy

Film przedstawia problem ataków skierowanych w prawicowych publicystów niszczonych przez lewicowy aparat opresji. Poza tym film porusza temat postępującej indoktrynacji skierowanej w dzieci.

No to rasizm!

W 1966 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło 21-ego marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. W Polsce o spopularyzowanie tej daty walczą środowiska lewicowych aktywistów, którzy od kilku lat wychodzą na ulicę w pochodach pod różnokolorowymi sztandarami (głównie czerwone, czarne i tęczowe), symbolizującymi solidarność z mniejszościami etnicznymi, kulturowymi, seksualnymi oraz ideowymi.

Witold Gadowski: Roszczenia żydowskie, homopolityka i walka z lewicą

Komentarz polityczny: Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego to być może ostatnia konfrontacja dwóch wielkich idei – liberalnej i konserwatywnej. Gadowski przewiduje, że ich wynik będzie mocno znaczący dla przyszłości świata, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z marksizmem, który jest przyczynkiem do totalitaryzmów. Neomarksistowska wizja przebudowy świata to nic innego jak wykorzenianie tradycji, narodów i kultury – twierdzi Gadowski – i to może ostatnia szansa na pokonanie lewicy.