TRYBUNAŁ STANU DLA PREZESA NBP

„Trybunał Stanu powinien to rozstrzygnąć”. „Konstytucja wyraźnie ustanawia zasadę apolityczności dla Prezesa NBP – nie chodzi tylko o to, żeby Prezes nie należał do partii politycznej…”. „Przeszukanie jest dopuszczalne, ale nie w każdej sprawie”. „Europa nie polega na tym, że stosujemy podwójne standardy”. „Rachunek powinien być zapłacony z pieniędzy prywatnych”. „Żaden urzędnik nie jest właścicielem fragmentu państwa”.