Manifa? Nie, damy!

Kobieta pracująca czy dama? Odpowiedzi na to pytanie starały się udzielić organizatorki pikiet i manifestacji. Jak co roku bowiem dzień kobiet był pretekstem do promocji określonych wartości, które od lat ścierają się w debacie publicznej.

Ośla ławka dla minister i premiera

Pikieta Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Protestujący domagali się m.in. zwiększenia nakładów na oświatę, zaprzestania likwidacji szkół, objęcia przedszkoli subwencją oświatową, objęcia Kartą Nauczyciela wszystkich nauczycieli