Agent Tomek sypie, samokrytyka Terlikowskiego i nieśmiertelne reparacje

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat Tomasza Kaczmarka, słynnego Agenta Tomka, który zaczął sypać swoich dawnych przełożonych. Niezależnie, czy mówi prawdę, widać, jakich władza dobierała konfidentów do tajnych służb.