Szokujące słowa działaczy „Solidarności” o grabieży polskich lasów w III RP!

Film pokazuję walkę Solidarności o zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, takich jak złoża geologiczne, wody i lasy, której ukoronowaniem była I Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, która weszła w życie 2001 roku, dzięki nieugiętości inicjatorów, po dwóch latach prób blokowania jej na różnych szczeblach procedowania sejmowego.

Osadzeni na Rakowieckiej

W nocy z 12/13 grudnia 2016 w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyło się spotkanie internowanych. Dokładnie 35 lat wcześniej, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła w Polsce stan wojenny, w konsekwencji którego ok. 11 tysięcy osób trafiło do więzień, aresztów i obozów internowania. W reportażu poznajemy historie kilku działaczy Solidarności, których spotkał ten los.