Kardynał Wyszyński 1901-1981

Beata Mackiewicz, Instytut Prymasowski, współautorka publikacji, ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, współautor publikacji, dr Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych IPN, współautor publikacji, dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski

Pro Memoria – dzienniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego

W dyskusji udział wzięli: Ks. bp prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej Wydania Pro memoria Prof. dr hab. Antoni Dudek – członek Rady Programowej wydania Pro memoria Dr hab. Paweł Skibiński – przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania Pro memoria Ks. dr Andrzej Gałka – redaktor naukowy III tomu Pro memoria Dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej