Sama musiałam się z mierzyć z machiną rosyjskiej i polskiej propagandy