HYMN POLSKI

1.Jeszcze Polska nie zginęła
 Kiedy my żyjemy,
 Co nam obca przemoc wzięła,
 Szablą odbierzemy.

(Chorus)
Marsz, marsz, Dąbrowski,
 Z ziemi włoskiej do Polski
 Za twoim przewodem,
 Złączym się z narodem.

2.Przejdziem Wisłę,Przejdziem Wartę,
 Będziem Polakami,
 Dał nam przykład Bonaparte,
 Jak zwyciężać mamy.
 (Chorus)

3.Jak Czarniecki do Poznania,
 Po szwedzkim zaborze,
 Dla ojczyzny ratowania,
 Wrócim się przez morze.
 (Chorus)

4.Już tam ojciec do swej Basi,
 Mówi zapłakany –
 Słuchaj jeno, pono nasi
 Biją w tarabany.
 (Chorus)

Podobne