Duża ilość informacji o islamie w Europie, sceny z wielkiej wędrówki ludów przez upadłą, niezdolną do kontrolowania granic, Europę. Ważne pytania – kto to zorganizował i w jakim celu?