Jak Moskwa wygenerowała terroryzm

Brytyjski sowietolog Ch.Story mówi o źródłach współczesnego terroryzmu. Nadzór nad siatkami terrorystów z ramienia KGB sprawował J. Primakow (późniejszy premier Rosji). Obecnie jest on… konsultantem rządu USA do zwalczania terroryzmu…

Podobne