Wielkie oszustwo – „upadek komuny”

Wywiad z brytyjskim sowietologiem Ch.Story, który nazywa „upadek komunizmu” największym oszustwem w dziejach rodzaju ludzkiego. Prorocze słowa (1995) o Unii Europejskiej. Ciekawostki o Wałęsie i Solidarności, o naturze „rosyjskiej demokracji”.

Podobne