Dr Jan Przybył przedstawia filmy i zdjęcia z ostatnich wyjazdów na Ukrainę