Stanisław Michalkiewicz w polemice z oponentami z widowni