Rozmowa Gabriela Maciejewskiego z prof. dr hab. Grzegorzem Kucharczykiem o wykładzie, który wygłosił prof.Kucharczyk zatytułowanym: Niemcy – kraj rewolucji. Od reformacji do roku 1968.