Konferencja wygłoszona w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 02.05.2013

0

Temat konferencji: Porozmawiajmy raz jeszcze o wychowaniu młodego pokolenia i powierzmy to dzieło opiece św. Józefa. O młodych i z młodymi w Polskim Nazarecie.