Prof. Krystyna Pawłowicz – Polski Punkt Widzenia

http://www.youtube.com/watch?v=xKM55fQn1Xo