Martin Callanan: Kiedyś ten nonsens musi się skończyć

Nikt naprawdę nie wierzy, że najnowszy pakiet uratuje Grecję. Upadłość, w połączeniu z dewaluacją, jest obecnie jedynym sposobem, by ocalić cokolwiek z wraku greckiej gospodarki.

Cała ta energia, poświęcana obecnie na opracowywanie i ratyfikację nowego traktatu, który jest całkowicie bez znaczenia dla bieżącego kryzysu, byłaby lepiej spożytkowana na opracownie i wdrożenie planu uporządkowanego wycofania się Grecji z euro. To jest trwałe rozwiązanie, a wszystko inne jest tylko bardzo kosztownym sposobem dalszego odkładania na święty nigdy

Podobne

Ostatnio poruszane tematy