„(…) Jest taka cierpienia granica,
za którą się uśmiech pogodny zaczyna (…)”

http://www.youtube.com/watch?v=h1zDT90ssfc

http://www.youtube.com/watch?v=SLBbLUImeh4