Przesila się sprawa sędziowskiego rokoszu. TSUE nie poparł kluczowego postulatu „kasty” – prawa do kwestionowania statusu sędziów powołanych z rekomendacji obecnej KRS…


Rafał Ziemkiewicz