Stanisław Krajski zastanawia się, czy nadciąga kres kobiecości. Uważa, że zmienia się spojrzenie na kobiecość i męskość.


Przed laty w Polsce, gdzie kobiety były wychowywane i traktowane inaczej niż wielu krajach, szczególnie było widać, czym jest kobiecość. W naszym kraju kobiety były wychowywane tak, by w miarę konieczności mogły zastąpić we wszystkim mężczyzn, którzy walczyli na wojnach i o Polskę. Dzisiaj kobiety są inne, co widać choćby po ubiorze. Kobiety ubierają się jak kuchty, robotnice i traktorzystki z sowieckiego sojuza.