Czy kara śmierci za najcięższe przewinienia jest słuszna? Jakie są argumenty „za” i „przeciw”? Czy obecne formy wymierzania sprawiedliwości przez państwo są adekwatne do przewinień? Odpowiedzi na to pytanie w programie „10 najważniejszych” będzie szukał redaktor Stanisław Michalkiewicz.

https://www.youtube.com/watch?v=uysx3_AiZZQ