Miejsce przechowywania głowic nuklearnych?

Pstrąże – miejsce w którym nie obowiązywało polskie prawo, a Polacy nie mieli prawa wstępu.