Nasi Umiłowani Przywódcy przebierają nogami, bo pod gruzami wojennymi wiele rzeczy można ukryć!

Stanisław Michalkiewicz o pojawiającej się propozycji zaangażowania niektórych europejskich krajów NATO w wojnę rosyjsko-ukraińską