O tajemniczym międzyorganizacyjnym porozumieniu więziennym

0

W Polskim Państwie Podziemnym, które istniało podczas okupacji niemieckiej, dostrzegamy najczęściej oddziały partyzanckie, przygotowania do różnorakich akcji czy powstania zbrojne. Czasem wspomina się też o tajnym nauczaniu, a już znacznie mniej uwagi poświęca się Delegaturze Rządu na Kraj, czyli strukturom cywilnym.


A chodzi przecież o podziemne państwie w państwie, które normalnie funkcjonowało. Wszystko, co dało się zrobić w atmosferze nielegalności, było przez te instytucje robione. Istniała też pewna, bardzo specyficzna, sfera działalności Polskiego Państwa Podziemnego, o której się praktycznie nie mówi. Są gdzieś pojedyncze wzmianki na ten temat. Nie ma jednak monografii tej organizacji, nie ma też szerszych biogramów osób, które tę organizację tworzyły oraz wyczerpującego opisu zakresu jej działalności. A szkoda.
Okazuje się, że w polskich archiwach dokumenty z tamtego okresu są. Można sobie na ich podstawie wyrobić bardzo konkretne zdanie na wspomniany temat. Chodzi o twór, który został nazwany Międzyorganizacyjne Porozumienie Więzienne lub inaczej Porozumienie Pomocy Więźniom.
Leszek Żebrowski