Żadne słowa jakiegoś pseudonaukowca na pasku amerykańskich imperialistów, nie zachwieją niezłomnego poparcia mas robotniczych dla jedynej wersji wydarzeń podanej przez MAK