Prof. Paweł Skrzydlewski.

Pan Bóg nie tylko stworzył świat i nieustannie go podtrzymuje w istnieniu, ale też sprawuje władzę nad tym światem i baczy, by otaczająca nas rzeczywistość zmierzała do właściwego celu. Jak zatem człowiek wierzący powinien odnaleźć się w czasie pandemii, a jakie metody stosują globaliści i eko-ideolodzy?