Możemy się obudzić w nieciekawych czasach.


Stanisław Michalkiewicz opowiada, czy kiedykolwiek ktoś wyprowadził go z równowagi. Wypowiada się na temat śp Andrzeja Leppera, generała Antona Denikina i pogłosek, jakoby tuż przed rozpadem ZSSR sowieci zaproponowali naszym władzom przekazanie Polsce części Ukrainy wraz ze Lwowem.
Ponadto snuje wizje, jak będzie wyglądał świat po wydarzeniach, które się teraz rozgrywają. Jego zdaniem przechodzimy do nowego systemu społeczno-ekonomicznego.