Pomnik „pancernej brzozy”

Niemal w tajemnicy, po mszy św. o godz. 19:00 i z udziałem garstki rodzin ofiar, abp Kazimierz Nycz poświęcił pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. W pomnik, symbolizujący sosny z lasu katyńskiego oraz złamaną smoleńską brzozę, wbudowany jest krzyż, który w 2010 roku stał przed Pałacem Prezydenckim.

Na uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele św. Anny w Warszawie przybyło zaledwie kilka osób rodzin ofiar tragedii smoleńskiej. Wśród zgromadzonych była Barbara Stasiak – wdowa po Władysławie Stasiaku, szefie Kancelarii Prezydenta, Paweł Nowacki – wdowiec po Izabeli Jarudze Nowackiej, Łukasz Krupski (autor projektu pomnika, syn Janusza Krupskiego, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych), Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska – wdowa po Jerzym Szmajdzińskim oraz Jerzy Momontowicz – brat Bożeny Momontowicz – Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej. Warszawa 25.11.2012