23 lutego 2024

POseł Mirosław Sekuła w czasie obrad Komisji Hazardowej

0

Fachowcy do boju!

Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu czyli komicja śledcza tzw. hazardowa pozbyła się jedynych prawników i obecnie rządzą: chemik, filozof-matematyk, urzędnik bankowy, pediatra oraz absolwent wieczorowego technikum ekonomicznego.