Program poetycki z okazji przyjęcia Traktatu Lizbońskiego. Same znakomitości recytują ulubione strofy…