Posiedzenie Komisji ds. Kontroli Państwowej o KRRiT i kontroli NIK

O wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Podobne