O wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.