Wywiad z Elżbietą Kruk – posiedzenie Komisji ds. Kontroli Państwowej

O wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Podobne