Prawidłowe zachowanie w przypadku ataku terrorystycznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzega. Czy odczuwasz zagrożenie?

Celem kampanii jest przedstawienie właściwego sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Akcja jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

https://4u.tpcoe.gov.pl/