O nacjonalizmie, tożsamości i solidarności narodowej