Dr Martyna Rusiniak-Karwat, dr Hanna Węgrzynek, dr hab. Sebastian Piątkowski, dr Jędrzej Lipski