Prof. Grzegorz Kucharczyk – Rewolucja francuska i jej konsekwencje – historia terroru, ludobójstwa i laickiego państwa