Rolnicy protestują przeciw wyprzedaży polskiej ziemi

Od kilku miesięcy nie słabną protesty rolników indywidualnych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Sprzeciwiają się oni przede wszystkim sprzedaży polskich ziem przez Agencję Nieruchomości Rolnej tzw. „słupom”, czyli pośrednikom zagranicznego kapitału.

Podobne