Rozmowa z Beatą Sławińską i Tadeuszem Płużańskim z fundacji „Łączka”