Rządy Edwarda Gierka były sielanką?

Nie było żadnej sielanki!


Stanisław Michalkiewicz mówi, kto jego zdaniem zostałby królewskim błaznem, gdyby w Polsce zapanowała monarchia, z jakich kręgów werbuje swoich honorable correspondent oraz czy wierzy w równowagę między dobrem a złem. Przedstawia historię powstania KOR-u i opowiada o jego założycielach, którymi byli Antoni Macierewicz i Wojciech Ziembiński, a nie – jak się wydaje wielu ludziom – Adam Michnik, Jacek Kuroń i Bronisław Geremek. Wspomina przy tym Edwarda Gierka i jego rządy, aktorkę Halinę Mikołajską, i Zbigniewa Romaszewskiego, Luisa Corvalána i Władimira Konstantinowicza Bukowskiego.