Skoro grozi nam przeludnienie, to skąd kolejne kryzysy demograficzne?

0

Kolejne roczniki statystyczne wskazują, że gdyby nie imigranci to w zdecydowanej większości krajów szeroko pojmowanego Zachodu byłby ujemny przyrost naturalny…