Najsłynniejszy polski świadek koronny – Jarosław Sokołowski ps. MASA decyduje się na ujawnienie dotychczas trzymanej w tajemnicy wiedzy na temat PRAWDZIWEJ mafii – przewyższającej znacznie dotychczas najczęściej wspominaną, jako najgroźniejszą w kraju – mafię pruszkowską. Mowa o mafii usytuowanej na szczytach władz – do dziś kreującej się na autorytety w różnorakich mediach głównego nurtu!

Już w kwietniu książka z MASĄ – o PRAWDZIWEJ mafii!
Przez wiele lat, pytając o najbardziej znaną, najgroźniejszą mafię – słyszeć można było o mafii pruszkowskiej. Fakty jednak pokazały, że prawdziwa mafia usytuowana była na najwyższych szczeblach władz, wśród znanych polityków, z których część mieni się autorytetem do dziś. Już w kwietniu – wraz z Jarosławem Sokołowskim, ps. Masa – o prawdziwej mafii. Mafii do której tej „pruszkowskiej” było daleko.